Η βουβωνοκήλη είναι πάθηση του κοιλιακού τοιχώματος. Το κοιλιακό τοίχωμα απότελείται από διάφορα στρώματα, με την σειρά από έξω προς τα μέσα: δέρμα, λίπος, μύες απονεύρωση και περιτόναιο. ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΗ απονεύρωση είναι το ισχυρό στρώμα στο κοιλιακό τοίχωμα και μπορούμε να το φανταστούμε σαν χοντρό ...